top of page

Een Familiale Boerderij met Visie

IMG_20220704_110232_209.jpg

ZORG VOOR OMGEVING EN TOEKOMST

Wij zorgen voor meer dan een lekker stukje vlees op je bord. Wij zorgen voor een biodivers landschap en een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.

De samenwerkingen tussen bodem, plant, dier, boer, gemeenschap en omgeving staan centraal in de bedrijfsvoering. De afstand tussen consument en landbouw maken we klein, net als de afstand tussen landbouw en natuur. De onderneming beoogt een positieve impact op de levenskwaliteit van de landbouwers, de gemeenschap en de volgende generaties op vlak van milieu, gezondheid en klimaat, onder meer door het verder uitbouwen van een duurzaam landbouwmodel dat voeding of producten voortbrengt van de hoogste gezondheidsgraad. De onderneming streeft naar een rijk en divers bodemleven en naar een optimaal dierenwelzijn, stimuleert natuurlijk diergedrag en zet in op minstens het onderhoud, en waar mogelijk verhoging van biodiversiteit op en rond het bedrijf en de percelen die het bedrijf beheert. De onderneming gebruikt economie ter ondersteuning van ecologie en vice versa. Dit wordt gecombineerd met een eerlijk loon naar werken op het bedrijf.

IMG_20230908_142921_064.jpg
20210304_162355.jpg
20200116_092749.jpg
IMG-20200827-WA0012.jpg
WhatsApp Image 2024-03-12 at 13.21_edite

De Witte LiereManier

Evenwicht

We zorgen voor een optimaal bodembeheer dat leidt tot gezonde planten, dieren en mensen, inclusief de boeren. Voor onze dieren stimuleren en ondersteunen natuurlijk diergedrag. Voor de mens op de boerderij zorgen we voor een gezond evenwicht tussen werk en privé. We geloven dat er een synthese bestaat tussen economie en ecologie.

Samenwerking met natuur en omgeving

We zetten blijvend in op verhoging van biodiversiteit op en rond de boerderij en de landbouwpercelen.

We zijn een voorbeeldbedrijf voor samenwerking met natuur en het aangrenzende natuurgebied Landschap De Liereman.

Leven en Beleven

De afstand tussen gemeenschap en boerderij wordt klein gemaakt.

We laten graag de gemeenschap het leven op en rond de boerderij beleven.

Ons Verhaal

Op De Witte Liereman werken we dagelijks aan een systeem dat focust op een gezonde bodem met bijgevolg sterke planten, gezonde dieren en gelukkige landbouwers. Het biologische verhaal geeft jou de garantie dat we werken zonder pesticiden en kunstmest en maximaal inzetten op dierenwelzijn. We werken naar écht lokaal, met sinds 2021 enkel nog voeding voor de dieren die van landbouwgrond van binnen een straal van 100km komen. We zijn immers pas lokaal als ook de omgeving de kudde kan dragen. We zetten maximaal in op circulariteit: zo hebben we al onze eigen mest nodig om de planten een duwtje in de rug te geven en de grond niet uit te putten. We streven naar beter ipv groter, naar samenwerking met de natuur en de gemeenschap. De economie ondersteunt de ecologie op De Witte Liereman én vice versa!

Wie zijn we?

Sinds 1960 bevindt het bedrijf zich op de Lage Mierdse Weg in Oud-Turnhout. Richard De Witte nam het bedrijf over van zijn ouders in ’89. De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering gebeurde sinds 2017 en dat wekte in eerste instantie interesse van schoonzoon Lander, man van oudste dochter Marlies. Vervolgens zag ook jongste dochter Claire een toekomst in dit verhaal. De nieuwe insteek gaf het bedrijf nieuwe energie. Om een toekomst voor deze jonge landbouwers en de biologisch beheerde velden te voorzien, oriënteren we ons naar zowel de menselijke als natuurlijke omgeving.

bottom of page